El curs passat, la Comissió de Salut del centre va realitzar una enquesta per avaluar els hàbits de salut de tota la comunitat educativa (alumnat, personal del centre i famílies).
L’enquesta constava de 4 grans apartats: hàbits d’alimentació, hàbits de descans, hàbits d’exercici físic i hàbits tòxics.
La finalitat d’aquest estudi era detectar els aspectes millorables, quan als nostres hàbits de salut i, a partir d’aquests, elaborar la programació d’activitats de la Comissió de salut per al curs 2021-22.

Aquí podeu veure els resultats: