Distribució horària

Matèria Sessions
Castellà 3
Català 3
Física i Química 3
Educació Física 2
Geografia i Història 3
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 3
Matemàtiques 3
Primera llengua estrangera (anglès) 3
Tecnologia 3
Matèria optativa 2
Religió/Atenció educativa 1
Tutoria 1

Matèries optatives

S’ha de cursar UNA d’aquestes matèries:

Matèria Observacions
Cooperació i serveis a la comunitat Aquesta matèria t’ajudarà a ser una persona més participativa i compromesa amb la societat en què vius.
Aprendràs hàbits saludables, prendràs consciència de la problemàtica social que t’envolta, proposaràs solucions als reptes, coneixeràs entitats de voluntariat i afavoriràs la teva autoestima personal.
Per fer-ho, participaràs en sessions pràctiques, amb diversitat d’eines, prioritzant el treball cooperatiu i reflexiu, sempre connectat a la realitat més propera.
Cultura Clàssica I A CULTURA CLÀSSICA aprendrem:
Qui eren Ἀθἠυα, Ζεῡς, Κἀος, Άφρωδιτή, …
Per què anaven despullats els esportistes grecs.
Per què parlam com parlam.
I moltes coses més!!!
Recursos digitals II Matèria dirigida a l’alumnat que vulgui millorar el seu coneixement de les TIC. Es treballarà la creació de continguts digitals, la comunicació i difusió a la web, la ciutadania digital i el pensament computacional.
Avís: S’ha d’haver cursat Recursos digitals I
Segona llengua estrangera: Alemany Si ja s’ha fet alemany el primer d’ESO o si vols començar a aprendre una nova llengua i cultura de manera divertida. Aprendre a comunicar-vos de manera senzilla en alemany, a entendre vocabulari i textos senzills i poder participar en converses bàsiques.