Distribució horària

Matèria Sessions
Física i Química 3
Geografia i Història 3
Educació Física 2
Llengua Castellana i literatura 3
Llengua Catalana i literatura 3
Primera llengua estrangera (Anglès) 3
Matemàtiques 4
Tecnologies 3
Específica d’opció 2
Religió/Valors ètics 1
Tutoria 1
Lliure disposició 2

Hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició es distribueixen de la forma següent:

Matèria Sessions
Tutoria 1 sessió addicional
Taller de lectura 1 sessió

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 2n d’ESO han d’escollir una de les matèries següents:

Matèria Observacions
Educació Plàstica, i Visual i Audiovisual II De què tracta aquesta assignatura?
L’assignatura d’Educació Plàstica, i Visual i Audiovisual II, tal com ja enuncia el seu títol,
presenta els seus continguts i procediments en tres grans blocs (que interaccionen): l’Expressió Plàstica, La Comunicació audiovisual i El Dibuix Tècnic.
Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
Els alumnes amb un interès o sensibilitat per l’Art i el món de la cultura audiovisual, que tenen una habilitat per traçar i crear allunyant-se dels estereotips o convencionalismes. També per a aquells alumnes que volen aconseguir una base adequada per als estudis com l’enginyeria, l’arquitectura o el disseny.
Música II De què tracta aquesta assignatura?
La Música és un element de gran valor en la vida de les persones. Aquesta assignatura proposa un estudi diferenciat de la Música tant en el coneixement teòric del seu llenguatge no verbal, com a l’àmbit pràctic (instrumental, vocal i dansa).
Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
Tots els alumnes que estiguin interessats a fer una assignatura diferent, que siguin creatius i els hi agradi fer una assignatura més pràctica.
Segona Llengua Estrangera: Alemany De què tracta aquesta assignatura?
Aprendre una segona llengua estrangera després de l’anglès (encara que per alguns ja és la tercera o quarta…).
La idea bàsica és que aprengueu a comunicar- vos en alemany i comenceu a entendre textos senzills i participar en converses bàsiques.
Qui hauria d’elegir aquesta matèria?
Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.