ESO

Data
Presentació de sol·licituds Del 3 al 14 de maig
Puntuació provisional 1 de juny
Reclamacions Del 2 al 4 de juny
Llistes definitives 17 de juny
Matriculació Del 24 de juny al 2 de juliol
Tràmit telemàtic ESO

Batxillerat

Data
Presentació de sol·licituds Del 14 al 18 de juny
Puntuació provisional 2 de juliol
Reclamacions Del 5 al 7 de juliol
Llistes definitives 7 de juliol
Matriculació Del 13 al 15 de juliol
Llistes definitives – setembre 8 de setembre
Matriculació – setembre Del 9 al 10 de setembre