Distribució horària

Matèria Sessions
Àmbit Biologia + Matemàtiques 7
Àmbit Castellà + Música 6
Àmbit Català + Geografia i Història 6
Educació Física 2
Primera llengua estrangera (anglès) 3
Matèria optativa 2
Religió/Atenció educativa 1
Tutoria 2
Plans de centre 1

Matèries optatives

S’ha de cursar UNA d’aquestes matèries:

Matèria Observacions
Consum responsable Aquesta matèria t’ajudarà a prendre decisions racionals, a tenir pensament crític i a contribuir a la millora del teu entorn. Aprendràs a consumir de manera conscient i sostenible. Per fer-ho, participaràs en sessions pràctiques, amb diversitat d’eines, prioritzant el treball cooperatiu i sempre connectat a la realitat més propera.
Cooperació i serveis a la comunitat

Aquesta matèria t’ajudarà a ser una persona més participativa i compromesa amb la societat en què vius.

Aprendràs hàbits saludables, prendràs consciència de la problemàtica social que t’envolta, p roposaràs solucions als reptes, coneixeràs entitats de voluntariat i afavoriràs la teva autoestima personal.

Per fer-ho, participaràs en sessions pràctiques, amb diversitat d’eines, prioritzant el treball cooperatiu i reflexiu, sempre connectat a la realitat més propera.

Cultura Clàssica I

A CULTURA CLÀSSICA aprendrem:

Qui eren Ἀθἠυα, Ζεῡς, Κἀος, Άφρωδιτή, …

Per què anaven despullats els esportistes grecs.

Per què parlam com parlam.

I moltes coses més!!!

Igualtat de gènere En aquesta matèria educarem per a l’equidat de condicions, tracte, oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, identitats o orientacions sexuals.

Alguns dels nostres objectius són: la prevenció de conductes violentes i el desenvolupament d’un model de relacions afectivosexuals no patriarcals i jerarquitzades.

Així mateix, treballarem l’autoestima, l’autoconeixement i l’autoacceptació per tal de poder dur a terme relacions sanes, igualitàries i respectuoses.

Recursos digitals I Matèria dirigida a l’alumnat que vulgui millorar el seu coneixement de les TIC. Es treballarà la creació de continguts digitals, la comunicació i difusió a la web, la ciutadania digital i el pensament computacional.
Segona llengua estrangera (Alemany)

Aprendre una segona llengua estrangera després de l’anglès (encara que per a alguns ja és la tercera o quarta…).

La idea bàsica és que aprengueu a comunicar-vos en alemany i comenceu a entendre textos senzills i participar en converses bàsiques.

Hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició es distribueixen de la forma següent:

Matèria Sessions
Àmbit Biologia + Matemàtiques 2
Àmbit Castellà + Música 1
Àmbit Català + Geografia i Història 1
Tutoria 1
Plans de centre 1