Distribució horària

Matèria Sessions
Biologia i Geologia 3
Geografia i Història 3
Educació Física 2
Educació plàstica, visual i audiovisual 3
Llengua Castellana i literatura 3
Llengua Catalana i literatura 3
Primera llengua estrangera (Anglès) 3
Matemàtiques 3
Música 3
Religió/Valors ètics 1
Tutoria 1
Lliure disposició 2

Hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició es distribueixen de la forma següent:

Matèria Sessions
Tutoria 1 sessió addicional
Taller de lectura 1 sessió