És el Batxillerat més obert. Permet configurar itineraris formatius molt diversos, ja que si tries aquesta opció podràs cursar matèries pròpies de la resta de modalitats.