Distribució horària

Matèria Sessions
Àmbit científic i tecnològic 11
Àmbit lingüístic i social 10
Llengües estrangeres 3
Educació en Valors Cívics i Ètics 2
Educació Física 2
Tutoria 1
Religió/Atenció educativa 1