Distribució horària

Matèria Sessions
Arxiu i Comunicació 4
Ciències aplicades I 5
Comunicació i societat I 6
Tractament informàtic de dades 8
Tècniques administratives bàsiques 6
Tutoria 4