Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Durada

La durada de l’ESO és de quatre cursos acadèmics.

Titulació

Els alumnes que superin aquest programa rebran el Títol de Graduat en Educació Secundària.

Aquest títol permet l’accés a:

  • cicles formatius de grau mitjà
  • estudis de batxillerat

Programa de diversificació curricular (PDC)