Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Durada

La durada del batxillerat és de dos cursos acadèmics.

Titulació

Els alumnes que superin aquest programa rebran el Títol de Graduat en Educació Secundària.

Aquest títol permet l’accés a:

  • cicles formatius de grau mitjà.
  • estudis de batxillerat
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO

Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR)

2n d’ESO PMAR

Programa de diversificació curricular (PDC)

3r d’ESO PDC