Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 2
Geografia i Història 3
Llengua Castellana i literatura 3,5
Llengua Catalana i literatura 3,5
Primera llengua estrangera (Anglès) 3
Matemàtiques 4
Tecnologies 3
Específica d’opció 3
Religió/Valors ètics 1
Troncals 2×3
Tutoria 1

Opcions de 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO han d’escollir una de les opcions següents:

Opció Descripció
Opció orientada als ensenyaments acadèmics

Els ensenyaments van adreçats a iniciar-se al batxillerat. Aquesta opció està adreçada als alumnes que volen seguir amb estudis superiors
S’han de cursar:

 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Dues de les matèries troncals a escollir entre:
  • Biologia i Geologia
  • Economia
  • Física i Química
  • Llatí
Opció orientada als ensenyaments aplicats Aquests ensenyaments van adreçats a iniciar-se en formació professional
S’han de cursar:

 • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
 • Dues de les matèries troncals  a escollir entre:
  • Ciències aplicades a l’activitat professional
  • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
  • Tecnologia

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 4t d’ESO han d’escollir una de les matèries següents:

Matèria Observacions
Cultura Científica Aquesta assignatura la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, no només pel món científic i tecnològic, sinó també per adquirir una cultura general que li ajudi a entendre moltes situacions de la vida quotidiana, independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur.
Cultura Clàssica Vols saber qui eren els grecs i els romans i com vivien? Vols descobrir els orígens de la nostra civilització i cultura? Tens ganes de conèixer les aventures dels déus i dels herois? Vols entendre d’on ve el nostre vocabulari? Aquesta assignatura és per tu!
Educació Plàstica i Visual Els alumnes amb un interès o sensibilitat per l’Art i el món de la cultura audiovisual, que tenen una habilitat per traçar i crear allunyant-se dels estereotips o convencionalismes. També per a aquells alumnes que volen aconseguir una base adequada per als estudis com l’enginyeria, l’arquitectura o el batxillerat artístic.
Filosofia Tota persona que encara no hagi perdut del tot la curiositat que tenia en aquella època infantil en la qual cada dues frases demanava un Per què?
Música Els alumnes interessats en fer Batxillerat o cicles formatius relacionats amb l’àmbit artístic i social.
Segona llengua estrangera: Alemany Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrera l’alemany.
Tecnologia* Pels alumnes que vulguin continuar amb l’àmbit científic i tecnològic i encaminar-se a uns estudis posteriors d’Enginyeria i/o Arquitectura. S’estudiaran temes com robòtica, instal·lacions d’habitatges, pneumàtica i tecnologies de la informació.

* només per als alumnes que cursen 4t d’ESO opció orientada als ensenyaments acadèmics.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació Està recomanada a tots els alumnes. Especialment, aquells alumnes que volen continuar estudis tant de batxillerat com de cicles formatius.