Batxillerat

Durada

La durada del batxillerat és de dos cursos acadèmics.

Accés i admissió

L’accés al batxillerat requerirà el títol de graduat en educació secundària.

Titulació

Els alumnes que superin aquest programa rebran el Títol de Batxillerat.

Aquest títol permet l’accés a tots els cicles formatius de grau superior.

Aquest títol permet l’accés a les proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU). Si es superen aquestes proves l’alumne podrà cursar estudis universitaris.

Modalitats

El Batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Arts
  • Ciències
  • Ciències Socials i Humanitats

En el nostre centre ofertam dues d’aquestes modalitats:

Modalitat de Ciències

La modalitat de ciències s’adreça a tots aquells interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, arquitectura, enginyeries, estudis relacionats amb continguts cientifico-sanitaris, món tecnològic…

Modalitat general

Modalitat de Ciències Socials i Humanitats

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències econòmiques, jurídiques, polítiques i socials, la gestió i administració pública, la comunicació, la publicitat, …