Batxillerat

Durada

La durada del batxillerat és de dos cursos acadèmics.

Accés i admissió

L’accés al batxillerat requerirà el títol de graduat en educació secundària.

Titulació

Els alumnes que superin aquest programa rebran el Títol de Batxillerat.

Aquest títol permet l’accés a tots els cicles formatius de grau superior.

Aquest títol permet l’accés a les proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU). Si es superen aquestes proves l’alumne podrà cursar estudis universitaris.

Modalitats

El Batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Arts
  • Ciències
  • Ciències Socials i Humanitats

En el nostre centre ofertam dues d’aquestes modalitats:

Modalitat de Ciències

La modalitat de ciències s’adreça a tots aquells interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, arquitectura, enginyeries, estudis relacionats amb continguts cientifico-sanitaris, món tecnològic…

Modalitat general

És el Batxillerat més obert. Permet configurar itineraris formatius molt diversos, ja que si tries aquesta opció podràs cursar matèries pròpies de la resta de modalitats.

Modalitat de Ciències Socials i Humanitats

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències econòmiques, jurídiques, polítiques i socials, la gestió i administració pública, la comunicació, la publicitat, …