La nostra història comença el curs escolar 1996-97. És aquest any quan es decideix crear el centre com a secció de l’IES Llucmajor degut a la manca d’espai d’aquest Institut i a la disponibilitat d’aules en el CEIP Joan Veny i Clar de Campos. La iniciativa d’aquest canvi fou de l’AMIPA del Joan Veny i Clar interessada en què els alumnes poguessin seguir els seus estudis d’ESO dins el propi municipi. En aquells moments era director de l’IES Llucmajor en Tomeu Carrió i els encarregats de la nova secció era na Margalida Burguera, com a cap d’estudis delegada i en Damià Verger com a secretari.

Des del 23 de juliol de 1998 som un institut independent de nova creació ja que l’augment de l’alumnat i la dificultat organitzativa del professorat feia que necessari la separació del centre.

El primer equip directiu del centre era format per na Margalida Burguera com a directora, na Antònia Serra com a cap d’estudis i na Maria Francisca Adrover com a secretària.

En el curs 1999-2000 es decideix donar nom al centre, que passa a ser IES Damià Huguet, en honor al poeta campaner.

En un principi l’institut utilitzava les aules cedides pel CEIP pel Joan Veny i Clar i per falta d’espai, s’hagué d’ampliar amb un edifici dins el pati , al C/ Serrano s/n.

El curs següent, el 2003-2004, ens traslladarem a l’actual edifici, situat al Camí des Revellar.