A les PBAU del mes de juny, s’hi varen presentar 29 alumnes del nostre centre que havien obtingut el títol de batxillerat per maig, i en varen aprovar 28.
A les PBAU de juliol s’hi varen presentar 10 alumnes, el que havia suspès les proves a la convocatòria ordinària i 9 més que havien titulat per juny, i tots ells han aprovat.
Per tant, tots els alumnes de l’IES Damià Huguet que s’han presentat a les proves de batxillerat per a l’accés a la universitat les han superades.

100% d’aprovats a les PBAU! Enhorabona a tots els nostres estudiants!