El pla de recuperació de pendents és el començament de la feina per aquells alumnes que han passat de curs amb alguna matèria suspesa.

La feina d’estiu és la feina recomanada als alumnes que han aprovat la matèria però els convé fer una mica de feina durant l’estiu per acabar d’assolir els coneixements i competències necessàries en el futur.