Distribució horària

Matèria Sessions
Educació Física 2
Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura I 2,5
Llengua Catalana i literatura I 2,5
Primera llengua estrangera – Anglès I 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat (Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I o Llatí I) 4
Troncals d’opció (dues matèries) 4+4
Específiques d’opció (dues matèries) 4+2

Modalitat de Ciències Socials i Humanitats

Els alumnes de Batxillerat de la modalitat de Ciències Socials i Humanitats han d’escollir un itinerari:

  • Ciències Socials
  • Humanitats

La matèria troncal de modalitat per als alumnes de Ciències Socials és Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

La matèria troncal de modalitat per als alumnes d’Humanitats és Llatí I.

Els alumnes de 1r de Batxillerat cursen dues matèries troncals d’opció.

Els alumnes de Ciències Socials cursen Història del món contemporani.

Els alumnes d’Humanitats cursen Literatura Universal.

Els alumnes han d’escollir una matèria troncals d’opció d’entre les següents:

Matèria Descripció
Economia

La matèria d’economia ens proporciona uns coneixements més precisos, amplis i detallats de la societat actual; facilita la comprensió de conceptes com inflació, desocupació, pobresa, distribució de la renda, esgotament dels recursos naturals, creixement, educació, etc.; potencia les habilitats i les destreses de raonament, abstracció i interrelació, i proporciona eines per examinar de forma crítica la societat en què vivim.

Grec I

En aquesta matèria coneixem la llengua dels grecs clàssics, que servirà d’ajuda i de contrast per a l’alumnat que cursa Llatí. Treballam també la mitologia grega, la vida social, política i quotidiana de l’època clàssica. T’interessa per aprendre i per ajudar-te a entendre millor moltes de les coses que ens envolten.

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 1r de Batxillerat han de cursar dues matèries específiques.

Els alumnes de 1r de Ciències Socials cursen Literatura Universal

Els alumnes de 1r d’Humanitats cursen Història del món contemporani.

Els alumnes han d’escollir  una matèria específica d’entre les següents:

Matèria Observacions
Cultura Científica

Aquesta matèria la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, no només pel món científic i tecnològic, sinó també per adquirir una cultura general que l’ajudi a entendre moltes situacions de la vida quotidiana, independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur.

Religió

L’ensenyament de la religió catòlica ajuda a il·luminar la història personal i social, a respectar i interpretar el conjunt de valors i significats presents en la realitat, i ofereix claus d’interpretació que donen sentit a allò que fem.

Segona llengua estrangera: Alemany Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.

Matèries a distància

Podeu substituir matèries de les proposades per una matèria de l’oferta de l’institut d’ensenyaments a distància de les Illes Balears del que l’IES Damià Huguet és centre col·laborador.

IEDIB