Oferta educativa


Oferta educativa – ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzaran ordinàriament entre els 12 i els 16 anys.

Oferta educativa – FPB

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional.

Oferta educativa – Batxillerat

El Batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que prepara l’alumnat per a estudis superiors, tant professionals com universitaris.