Oferta educativa – 4t d’ESO


Conselleria d'Educació i Universitat
Fons Social Europeu
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Tríptic informatiu

Distribució horària

MatèriaSessions
Educació Física2
Geografia i Història3
Llengua Castellana i literatura3,5
Llengua Catalana i literatura3,5
Primera llengua estrangera (Anglès)3
Matemàtiques (segons modalitat)4
Religió/Valors ètics1
Troncals2×3
Tutoria1
Específica3
Opció orientada als ensenyaments acadèmics – Preparació al Batxillerat

Els ensenyaments van adreçats a iniciar-se al batxillerat. Aquesta opció està adreçada als alumnes que volen seguir amb estudis superiors
S’han de cursar:

  • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
  • Dues de les matèries troncals a escollir entre:
Matèria
Biologia i Geologia
Economia
Física i Química
Llatí

Biologia i Geologia

Haurien de cursar-la tots els alumnes que vulguin seguir els seus estudis en l’àmbit científic, particularment pels de Biologia en tots els seus aspectes, i en els de Ciències de la Salut. Igualment és recomanable a qualsevol alumne que tingui interès
per les ciències experimentals, independentment del estudis posteriors.

Economia

Aquesta assignatura està destinada principalment a l’alumnat que té la intenció de cursar el Batxillerat de Ciències Socials, encara que també és interessant per aquells que volen ser competents en activitats tan quotidianes com comprar, vendre o anar al banc i volen estar familiaritzats amb el llenguatge econòmic.

Física i Química

Tots aquells alumnes que vulguin cursar estudis relacionats amb el batxillerat científic.

Llatí

Aquesta assignatura és perfecta per a tots els alumnes que tenen ganes de descobrir els orígens de la nostra cultura, de la nostra civilització i de la nostra llengua. Si us interessa la mitologia, la cultura, les llengües, triau aquesta matèria.

Opció orientada als ensenyaments aplicats – Preparació a la Formació Professional

Aquests ensenyaments van adreçats a iniciar-se en formació professional
S’han de cursar:

  • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
  • Dues de les matèries troncals  a escollir entre:
Matèria
Ciències aplicades a l’activitat professional
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
Tecnologia

Ciències aplicades a l’activitat professional

Tots aquells alumnes que no vulguin cursar un batxillerat i estiguin interessats en professions relacionades amb la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge personal…

Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

L’alumnat que tingui inquietud per apropar-se al funcionament d’una empresa de nova creació.

Tecnologia

Interessats en continuar estudiant un cicle formatiu relacionat amb la construcció i manteniment d’edificis, mecànica i automoció, electricitat, electrònica, climatització, telecomunicacions, informàtica…

Específiques

Els alumnes de 4t d’ESO han d’escollir una matèria específica.

Matèria
Cultura Científica
Cultura Clàssica
Educació Plàstica i Visual
Filosofia
Música
Segona llengua estrangera: Alemany
Tecnologia (si no la curses com a troncal)
Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Cultura Científica

Aquesta assignatura la pot cursar qualsevol alumne amb inquietud, no només pel món científic i tecnològic, sinó també per adquirir una cultura general que li ajudi a entendre moltes situacions de la vida quotidiana, independentment del tipus d’estudis que tingui previst realitzar en un futur.

Cultura Clàssica

Vols saber qui eren els grecs i els romans i com vivien? Vols descobrir els orígens de la nostra civilització i cultura? Tens ganes de conèixer les aventures dels déus i dels herois? Vols entendre d’on ve el nostre vocabulari? Aquesta assignatura és per tu!

Educació plàstica

Els alumnes amb un interès o sensibilitat per l’Art i el món de la cultura audiovisual, que tenen una habilitat per traçar i crear allunyant-se dels estereotips o convencionalismes. També per a aquells alumnes que volen aconseguir una base adequada per als estudis com l’enginyeria, l’arquitectura o el batxillerat artístic.

Filosofia

Tota persona que encara no hagi perdut del tot la curiositat que tenia en aquella època infantil en la qual cada dues frases demanava un Per què?

Música

Els alumnes interessats en fer tant cicles formatius com a Batxillerat, sobretot relacionats en l’àmbit artístic i social.

Segona llengua estrangera: Alemany

Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrera l’alemany.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Està recomanada a tots els alumnes. Especialment, aquells alumnes que volen continuar estudis tant de batxillerat com de cicles formatius.