Oferta educativa – 2n d’ESO


Tríptic informatiu

Distribució Horària

MatèriaSessions
Física i Química3
Geografia i Història3
Educació Física2
Llengua Castellana i literatura3
Llengua Catalana i literatura3
Primera llengua estrangera (Anglès)3
Matemàtiques4
Tecnologies3
Específica d’opció2
Religió/Valors ètics1
Tutoria1
Lliure disposició2

Hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició es distribueixen de la forma següent

MatèriaSessions
Tutoria1 sessió addicional
Projecte de lectura1 sessió

Matèries específiques d’opció

Els alumnes de 2n d’ESO han d’escollir una matèria optativa

Matèria
Educació plàstica, visual i audiovisual II
Música II
Segona llengua estrangera: Alemany

Educació plàstica, visual i audiovisual II

De què tracta aquesta assignatura?

L’assignatura d’Educació Plàstica, i Visual i Audiovisual II, tal com ja enuncia el seu títol,
presenta els seus continguts i procediments en tres grans blocs (que interaccionen): l’Expressió Plàstica, La Comunicació audiovisual i El Dibuix Tècnic.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Els alumnes amb un interès o sensibilitat per l’Art i el món de la cultura audiovisual, que tenen una habilitat per traçar i crear allunyant-se dels estereotips o convencionalismes. També per a aquells alumnes que volen aconseguir una base adequada per als estudis com l’enginyeria, l’arquitectura o el disseny.

Música II

De què tracta aquesta assignatura?

La Música és un element de gran valor en la vida de les persones. Aquesta assignatura proposa un estudi diferenciat de la Música tant en el coneixement teòric del seu llenguatge no verbal, com a l’àmbit pràctic (instrumental, vocal i dansa).

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Tots els alumnes que estiguin interessats a fer una assignatura diferent, que siguin creatius i els hi agradi fer una assignatura més pràctica.Segona Llengua Estrangera: Alemany

De què tracta aquesta assignatura?

Aprendre una segona llengua estrangera després de l’anglès (encara que per alguns ja és la tercera o quarta…).
La idea bàsica és que aprengueu a comunicar- vos en alemany i comenceu a entendre textos senzills i participar en converses bàsiques.

Qui hauria d’elegir aquesta matèria?

Qualsevol persona que tingui ganes d’aprendre una llengua nova. Per la satisfacció de parlar una altra llengua, i per l’oportunitat de conèixer i comprendre el món, la història i la cultura que hi ha darrere l’alemany.