Oferta educativa – 1r d’ESO


Distribució horària

MatèriaSessions
Llengua catalana i literatura3
Llengua castellana i literatura3
Primera llengua estrangera: Anglès3
Matemàtiques3
Geografia i Història3
Biologia i Geologia3
Educació Física2
Religió/Valors Ètics1
Música3
Educació Plàstica3
Tutoria1
Hores de lliure disposició2

Hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició es distribueixen de la forma següent

MatèriaSessions
Tutoria1 sessió addicional
Taller de lectura1 sessió