Oferta educativa – 1r de Batxillerat


Tríptic informatiu

Distribució horària

MatèriaSessions
Educació Física2
Filosofia3
Llengua Castellana i literatura2,5
Llengua Catalana i literatura2,5
Primera llengua estrangera (Anglès)3
Tutoria1
Troncal de modalitat4
Troncals d’opció (dues matèries)4 + 4
Específiques (dues matèries)6

Modalitat de Ciències

Matèria troncal de modalitat

Matemàtiques I

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes cursen

Física i Química

Els alumnes de la modalitat de ciències han d’escollir una de les següents matèries troncals:

Matèria
Biologia i Geologia
Dibuix Tècnic

Modalitat de Ciències Socials

Matèria troncal de modalitat

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes de l’itinerari de Ciències Socials cursen

Matèria
Economia
Història del món Contemporani
Literatura Universal

Modalitat d’Humanitats

Matèria troncal de modalitat

Llatí

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes de l’itinerari d’Humanitats cursen

Matèria
Grec I
Història del Món Contemporani
Literatura Universal

Matèries específiques

Els alumnes de la modalitat de ciències han d’escollir una matèria específica d’entre les següents:

Matèria
Anatomia Aplicada
Tecnologia Industrial
Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Tots els alumnes de 1r de Batxillerat han d’escollir una  matèria específica d’entre les següents:

Matèria
Cultura Científica
Religió
Segona llengua estrangera: Alemany
Volum