Oferta educativa – 2n de Batxillerat


Tríptic informatiu

Distribució horària

MatèriaSessions
Història d’Espanya3
Història de la Filosofia3
Llengua Castellana i literatura3
Llengua Catalana i literatura3
Primera llengua estrangera (Anglès)3
Tutoria1
Troncal de modalitat4
Troncals d’opció (dues matèries)4 + 4
Específica4

 Modalitat de Ciències

Matèria troncal de modalitat

Matemàtiques II

Matèries troncals d’opció

Els alumnes de la modalitat de ciències han d’escollir dues de les següents matèries troncals:

Matèria
Biologia
Dibuix Tècnic
Física
Química

Modalitat de Ciències Socials

Matèria troncal de modalitat

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes de l’itinerari de Ciències Socials cursen

Economia

Han d’escollir una de les dues matèries següents:

Matèria
Geografia
Història de l’Art

Modalitat d’Humanitats

Matèria troncal de modalitat

Llatí II

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes de l’itinerari d’Humanitats cursen

Grec II

Han d’escollir una matèria de les següents:

Matèria
Geografia
Història de l’Art

Específiques

Tots els alumnes de 2n de Batxillerat han d’escollir una  matèria específica d’entre les següents:

Matèria
Fonaments d’Administració i Gestió
Psicologia
Religió
Segona llengua estrangera: Alemany
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Una matèria troncal no cursada