Distribució horària

Matèria Sessions
Àmbit científic i matemàtic 9
Àmbit lingüístic i social 9
Àmbit llengües estrangeres 4
Àmbit pràctic 4
Educació Física 2
Tutoria 1
Religió/Valors ètics 1