Circular informativa a les famílies – 20 d’abril


Aquí teniu la circular que hem enviat avui a totes les famílies del centre.

Benvolguda família,


El primer que us volem dir és que esperem que tots estigueu bé, ateses les circumstàncies que ens ha tocat viure. Les successives pròrrogues de la situació de confinament per la crisi sanitària del COVID-19 han fet que ens haguem hagut de reinventar com a centre educatiu dia rere dia. Hem fet tot el que ha estat a les nostres mans per adaptar-nos i oferir una resposta adequada a la situació. Confiam en que així ho hagueu percebut i també haver arribat a aconseguir-ho.
Ara toca enfrontar el darrer trimestre de curs amb cura tot i que sense pressions ni angoixes innecessàries. Com ja sabreu per la premsa, el Govern central i la Conselleria d’educació de les Illes Balears han publicat unes darreres instruccions i normatives referents al procés d’avaluació dels alumnes per al curs 2019-20 i la preparació del proper 2020-21. Podreu trobar aquestes instruccions al final del document.
Tot i així, volem fer una explicació breu i entenedora del seu contingut més essencial i aclarir un punt que al nostre parer, la premsa no ha ajudat en absolut a que les persones alienes a la docència puguin tenir una visió clara del que es tracta.
La primera qüestió que ha de quedar aclarida és que a cap d’aquests documents trobareu cap referència a l’existència d’un aprovat general: NO EXISTEIX L’APROVAT GENERAL. Es tracta d’un tractament erroni dels mitjans de comunicació. Us pregam que qualsevol dubte que en tingueu el consulteu directament amb el tutor del vostre fill o amb l’equip directiu del centre. Aquests són els únics canals fiables per resoldre aquests tipus de qüestions. Ateneu només les informacions de les fonts oficials.
Així, atenent a les esmentades instruccions:
● Els diferents departament didàctics han procedit a modificar les programacions de les seves matèries per triar els continguts que consideren que és essencial que els alumnes hagin vist abans de finalitzar el curs el proper dia 19 de juny.
● Les qualificacions que es posaran als butlletins que rebreu el mes de juny s’hauran d’obtenir de les evidències d’aprenentatges que els professors tenien abans de l’inici del confinament, és a dir, les qualificacions de la primera i segona avaluació en el seu conjunt.
● Les qualificacions que es posaran als butlletins no podran ser inferiors a la valoració conjunta que faci el professor de les avaluacions anteriors al confinament.
● Tota la feina relacionada amb els continguts treballats durant el confinament només podrà servir per matisar les qualificacions del juny sempre en benefici de la superació de la matèria, mai podran suposar una pitjor nota de la ja obtinguda abans del confinament.
● Ara bé, un alumne suspès abans de l’inici del confinament, tindrà l’oportunitat de superar la matèria si la feina realitzada durant el tercer trimestre és significativa i valorada positivament per part del professor. Quan més a prop de l’aprovat hagués acabat el segon trimestre
l’alumne, més probabilitats hi ha que es produeixi aquesta situació.
Es mantindrà la convocatòria de setembre. L’alumne amb matèries suspeses serà avaluat d’allò treballat abans de la suspensió (1ª i 2ª avaluacions). Tota la feina relacionada amb els continguts treballats durant el confinament només podrà servir per matisar les qualificacions de setembre sempre en benefici de la superació de la matèria.

És molt important que tant els alumnes com totes les famílies entenguin que les mesures que s’han pres pretenen compensar les mancances que tots els alumnes han sofert durant aquest període i les possibles desigualtats que la situació hagi generat o agreujat, però també pretenen ser el més justos possible amb tots i cada un dels alumnes del centre.
Esperam que aquesta circular us hagi resultat clarificadora i us permeti tenir unes expectatives realistes del que pot ser aquest final de curs.


Campos, 20 d’abril de 2020

EL DIRECTOR


Miquel Barceló Grimalt