Modificació convocatòria extraordinària 2n de Batxillerat


Benvolgudes famílies,

El passat 25 de gener es va aprovar l’Ordre EDC/42/2018 on es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) per al curs 2017/2018.

Aquest curs escolar es veurà modificada la convocatòria d’exàmens de l’avaluació extraordinària de 2n de Batxillerat i la convocatòria extraordinària de les PBAU (Prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat).

El que fins ara era la convocatòria de setembre canviarà les seves dates. Els exàmens de recuperació de setembre dels grups de 2n de Batxillerat passaran a realitzar-se el 20 i 21 de juny i les PBAU, que fins ara eren al mes de setembre, passaran a la segona setmana de juliol.

Convocatòria extraordinària
Dies dels exàmens de recuperació 20 i 21 de juny de 2018
Juntes d’avaluació El 25 de juny de 2018
Lliurament de notes El 25 de juny de 2018 a les 13h
Presentació de reclamacions Fins el 26 de juny de 2018 a les 13h
Tancament d’actes 29 de juny de 2018
Convocatòria PBAU de juliol de 2018
Termini de prematrícula Del 19 al 25 de juny de 2018
Tramesa de les prematrícules a la Universitat El 26 de juny de 2018
Tramesa dels rebuts de pagament per part de la UIB El 28 de juny de 2018
Termini de pagament de la matrícula Del 30 de juny al 6 de juliol de 2018
Tancament actes de 2n de batxillerat Com a màxim dia 29 de juny de 2018
Publicació de la distribució d’alumnes per aules A partir del 5 de juliol de 2018
Dies de les proves 10, 11 i 12 de juliol de 2018
Publicació de resultats provisionals 17 de juliol de 2018
Termini de revisió d’exàmens (segona correcció) Del 18 al 20 de juliol de 2018
Publicació de resultats definitius 27 de juliol de 2018
Termini per veure exàmens revisats 30 de juliol de 2018