Oferta educativa – 2n de Batxillerat


Distribució horària

Matèria Sessions
Història d’Espanya 3
Història de la Filosofia 3
Llengua Castellana i literatura 3
Llengua Catalana i literatura 3
Primera llengua estrangera (Anglès) 3
Tutoria 1
Troncal de modalitat 4
Troncals d’opció (dues matèries) 4 + 4
Específica 4

 

Modalitat de Ciències

Matèria troncal de modalitat

Matemàtiques II

Matèries troncals d’opció

 

Els alumnes de la modalitat de ciències han d’escollir dues de les següents matèries troncals:

Matèria
Biologia
Dibuix Tècnic
Física
Química

 

 

Modalitat de Ciències Socials

Matèria troncal de modalitat

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes de l’itinerari de Ciències Socials cursen

Economia

Han d’escollir una de les dues matèries següents:

Matèria
Geografia
Història de l’Art

 

 

Modalitat d’Humanitats

Matèria troncal de modalitat

Llatí II

Matèries troncals d’opció

Tots els alumnes de l’itinerari d’Humanitats cursen

Grec II

Han d’escollir una matèria de les següents:

Matèria
Geografia
Història de l’Art

 

 

Específiques

Tots els alumnes de 2n de Batxillerat han d’escollir una  matèria específica d’entre les següents:

Matèria
Fonaments d’Administració i Gestió
Psicologia
Religió
Segona llengua estrangera: Alemany
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Una matèria troncal no cursada