Uncategorized


Fase 2 – retorn a les aules   Recently updated !

Tal com desenvolupa la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears,  publicada en el […]


Adscripció i admissió   Recently updated !

Alumnes que ja estan matriculats al nostre centre. Els alumnes han d’emplenar, abans del dimecres 20 de maig, el formulari que han rebut al seu correu corporatiu del centre. Per poder accedir al formulari, han d’iniciar la sessió amb el seu compte @alumnat.iesdamiahuguet.net. Si tenen algun problema per entrar al […]


Procés d’adscripció i admissió Curs 2020-21   Recently updated !

Alumnes que ja estan matriculats al nostre centre Els alumnes han d’emplenar, abans del dimecres 20 de maig, el formulari que han rebut al seu correu corporatiu del centre Per poder accedir al formulari, han d’iniciar la sessió amb el seu compte @alumnat.iesdamiahuguet.net. Si tenen algun problema per entrar al […]


Modificació programacions

Ateses les circumstàncies, hem modificat els criteris d’avaluació i qualificació de l’avaluació ordinària i de l’avaluació extraordinària. També, hem marcat aquells aspectes del currículum que s’han de treballar a l’inici del curs que ve i els que s’han de treballar durant el curs.


Oferta i admissió FP 2020-21   Recently updated !

Aquí teniu l’oferta educativa de Formació Professional de cara al curs 2020-21. També teniu l’enllaç a les novetats del procés d’admissió a la Formació Professional per al curs 2020-21.