Comissió de Salut


Projecte Disfruita

La comissió de Salut ha decidit posar en marca un projecte de promoció del consum de fruita: el projecte disfruita.