Informació final de curs


Benvolgudes famílies, 

Ja arribam al final de curs i us volem fer arribar una sèrie d’informacions que cal tenir present:

Data publicació de notes

  • 2n de batxillerat. Les notes es publicaran dia 22, dilluns, a les 12:00 h.
  • 4t ESO. Les notes seran visibles al GESTIB a partir del dimecres 24 a les 12:00 h.
  • Resta de nivells. Les notes seran visibles al GESTIB a partir del dijous 25 a les 12:00 h.

És molt recomanable que totes les famílies es donin d’alta al gestib per poder tenir accés a les notes dels seus fills. Les famílies que, per algun motiu, tengueu problemes per donar-vos d’alta al gestib podeu sol·licitar ajuda al correu electrònic secretaria@iesdamiahuguet.net. Mentrestant, poden rebre les notes per correu electrònic si les sol·liciten a aquest mateix correu.

Període de reclamacions

El període de reclamacions és de 24 hores per als alumnes de 2n de batxillerat i de 48 hores per a la resta de nivells. El termini corr des del moment de la publicació de les notes. Abans de posar la reclamació és convenient que demaneu cita amb el professor de la matèria al telèfon 971 16 00 85. Si trobau que la queixa no s’ha resolt satisfactòriament, podeu presentar una reclamació per escrit a la secretaria del centre segons el model que us facilitaran.

Material d’aula i taquilles

Si heu de venir a cercar material, podeu venir a cercar-lo els dies 29 i 30 de juny. Si ja heu de deixar la vostra taquilla, podeu venir a cercar el dipòsit a la secretaria els mateixos dies 29 i 30 de juny. Si ara no teniu taquilla i el curs que ve en voleu, a principi de curs s’ha de fer la petició a la secretaria amb un dipòsit en efectiu de 50€ que us retornaran quan la deixeu d’emprar. En tot cas, si ara en teniu i l’heu de seguir emprant no heu de fer cap tràmit.

Informació abonament de la MATRÍCULA

La matrícula, per als alumnes que ja han estudiat en el nostre centre en aquest curs, es fa d’ofici, amb les matèries que ens heu assenyalat en els qüestionaris corresponents. Pel que fa al pagament de les taxes corresponents, abans del 15 de juliol heu d’ingressar, en concepte de material, assegurança escolar i agenda escolar la quantitat que assenyalam:

  • ESO i FPB: 40€ (20€ en cas de famílies nombroses, les famílies nombroses especials estan exemptes del pagament).
  • BATXILLERAT: 45€ (22,5€ en cas de famílies nombroses, les famílies nombroses especials estan exemptes del pagament).

al següent número de compte: ES53 2100 0089 5802 0017 3947 si vos demana un codi heu de posar: 0191135. Cal indicar com a concepte el nom del vostre fill/filla.

No és necessari que ens faceu arribar cap resguard d’aquest pagament ni cap altre document relatiu a la matrícula

Matrícula dels alumnes que finalment hagin de repetir

Pel que fa als alumnes que finalment hagin de repetir curs, el mes de setembre ens posarem en contacte amb ells per fer la tria de matèries del curs corresponent.

En el cas d’aquests alumnes, el pagament de la matrícula s’haurà de fer igualment abans del 15 de juliol, amb les quantitats estipulades a l’apartat anterior.

Informació AMPA

Si voleu ser socis de l’AMPA de l’institut heu d’ingressar 20€ per família al següent número de compte: ES87 3058 4502 9727 2001 0160. Cal indicar com a concepte el nom del vostre fill/filla i el curs que ha de cursar.

En cas de tenir germans al centre només heu de fer un únic ingrés de 20€.

Full de recuperació per a l’avaluació extraordinària i calendari d’exàmens de setembre

A partir del primer de juliol tendreu disponible a la web del centre www.iesdamiahuguet.net  el Full de recuperació de l’avaluació extraordinària i el calendari d’exàmens de setembre. Aquests fulls de recuperació inclouran tant els procediments de recuperació de cada assignatura com la tasca encomanada per a l’estiu.

És important advertir els alumnes que la majoria de les assignatures han previst fer exàmens presencials de setembre.

Han d’anar a l’avaluació extraordinària de setembre tots els alumnes que tenguin matèries no superades, tant si promocionen com si no. És molt important recuperar les matèries durant l’estiu si no volen que els quedin pendents durant tot el curs següent.

L’alumnat de 4t d’ESO que ha titulat amb qualque matèria no superada NO ha de venir a la convocatòria extraordinària de setembre perquè, amb l’obtenció del títol d’ESO, el seu expedient queda tancat.

Llibres de text i material curs 2020/21

El llistat dels llibres de text estarà disponible a la web del centre. El primer dia de classe el tutor facilitarà una agenda a cada alumne, que servirà com a eina de comunicació entre les famílies i el centre.

Si estau interessats a la nostra web podreu trobar informació sobre el Projecte de reutilització de llibres de text que gestiona a través de l’empresa Iddink.

Per acabar, us volem informar que el curs 2020/21 començarà el 10 de setembre. Us mantindrem informats dels canvis que vagin sorgint depenent de la situació en què ens trobem.