Fase 2 – retorn a les aules


Tal com desenvolupa la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears,  publicada en el BOIB de 25 de maig, a partir del 27 de maig, i en cas de necessitat, podran venir al centre els alumnes de 4t d’ESO, 2n d’FPB i 2n de batxillerat.

Per tal de fer una organització acurada i sensata d’aquest procés inicial, us volem fer algunes consideracions i fer-vos arribar aquest protocol d’aplicació. 

Les consideracions principals són les següents:

  • no es tracta d’un retorn a les sessions lectives presencials ordinàries.
  • la incorporació a l’activitat lectiva dels alumnes als tres nivells (4t d’ESO, 2n d’FPB i 2n de batxillerat) ha de partir de la demanda dels propis alumnes, pares o professors.
  • les restriccions sobre el nombre màxim d’alumnes a un espai/aula són molt estrictes (màxim 5 alumnes/aula a un espai en el qual es pugui respectar la distància de seguretat establerta en 2 metres).
  • l’afluència de professors al centre també ha de ser limitada. 
  • tot plegat suposa un esforç en l’organització dels horaris i els espais. 

Per tot això farem servir un formulari on els alumnes o els pares/mares/tutors podran setmanalment sol·licitar atenció al personal del centre. El formulari el podeu trobar a l’adreça https://forms.gle/8qGrTAcF59vC2SsPA. El cap d’estudis recollirà les demandes i organitzarà NOMÉS les cites sol·licitades per a la setmana següent. 

Cal tenir present que alumnes i famílies podeu ser citats per personal del centre.  Un cop analitzades tant les demandes d’alumnes, famílies i professors com els possibles agrupaments, l’equip directiu elaborarà el calendari definitiu i n’informarà els interessats bé per correu electrònic o bé telefònicament.

Si hi ha la possibilitat de resoldre les demandes telefònicament o telemàticament, convé fer-ho d’aquesta manera. Així evitam desplaçaments innecessaris.

L’equip directiu