Modificació programacions


Ateses les circumstàncies, hem modificat els criteris d’avaluació i qualificació de l’avaluació ordinària i de l’avaluació extraordinària.

També, hem marcat aquells aspectes del currículum que s’han de treballar a l’inici del curs que ve i els que s’han de treballar durant el curs.