“Con la letra a”


“Con la letra a” és un projecte de Llengua castellana on tots els grups de 1r de batxillerat han treballat durant la 1a i la 2a avaluació les diferentes etapes literàries des del món grecollatí fins al s.XIX i el paper de la dona en elles.
Fet que la majoria dels manuals de literarura obvien la presència i vàlua de les dones, cada grup ha estudiat i valorat el paper que ha tingut la dona en la societat de cada época,com autora i receptora de l’obra literària i com a personatge literari