Educació viària a 2n d’ESO


Aquestes setmanes hem tengut la visita del policia tutor, que ha fet unes xerrades sobre
educació viària als grups de 2n d’ESO, per aprendre a circular en bicicleta de forma
segura.

Comissió de Salut.