Projecte dones d’empenta


L’objectiu d’aquest projecte, que duim a terme a 1r d’ESO, és donar a conèixer dones mallorquines que al llarg de la història han tengut un paper important en diferents àmbits professionals. N’hi ha que han destacat per la seva aportació en el món de la cultura; d’altres s’han fet un nom dins el camp esportiu; unes altres varen ser capdavanteres en la lluita pels drets civils i així fins a completar un ventall de 30 dones que han destacat per molts de motius.

Però no volem deixar de banda que hi ha moltes altres dones que no tenen una rellevància pública, però volem destacar la magnitud de les seves aportacions i valorar la seva presència en el teixit social, econòmic i familiar
Amb aquestes premisses farem feina al llarg de dues setmanes amb tots els agrupaments de 1r d’ESO. Els alumnes treballaran des de les matèries de llengua catalana, matemàtiques, educació visual i plàstica i des del projecte de lectura: el text expositiu, l’estructura de  l’entrevista personal i professional, el text narratiu, lectura i comprensió, presentació de textos escrits, la figura plana, el volum, el color i les textures. 
El producte final serà un calendari en el qual s’exposaran 12 imatges de dones amb la biografia pertinent i les dades més significatives de la seva aportació pública.