Publicació Save the Children – Cursa solidària’2017


Save the Children ens ha fet arribar l’enllaç de la seva publicació sobre la cursa solidària que vam realitzar el 22 de març.